Co je to náhradní plnění?

Náhradní plnění je jedna z možností firem, jak plnit povinnost podpory osob se zdravotním postižením (dále OZP). Zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti ustanovuje, že zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 osob musí zaměstnávat alespoň 1 zaměstnance se zdravotním postižením.  Může se však stát, že z různých důvodů není zaměstnavatel schopen zaměstnávat OZP. Povinné plnění lze naštěstí naplnit i dalšími způsoby.

Zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti upravuje i další možnosti, jak povinné plnění splnit?

  • Přímým zaměstnáváním OZP na trhu práce. Každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci by měl zaměstnávat 4 % OZP z celkového počtu. Na 25 zaměstnanců alespoň jednoho se zdravotním postižením.
  • Finančním odvodem státu (znamená to 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat).
  • Odběrem služeb v rámci náhradního plnění prostřednictvím aktérů chráněného trhu práce

Společnost ePack s.r.o. splňuje limity dané zákonem pro poskytování náhradního plnění, jsme zaměstnavatelem, který zaměstnává více než 50 % zdravotně postižených osob z celkového počtu zaměstnanců.

Výhody čerpání náhradního plnění u naší společnosti:

  • Splníte povinný podíl
  • V případě odběru výrobků nebo služeb získáte užitečné podpůrné služby, které využije společnost z jakéhokoliv odvětví.
  • Ušetříte peníze – výrazná úspora financí (z vlastního zisku) oproti odvodu do státního rozpočtu.
  • Snížíte personálních náklady společnosti.

Pro výpočet náhradního plnění potřebného pro Vaši společnost nás neváhejte kontaktovat na uvedených kontaktech tel: 605 200 127, 605 190 659 anebo e-mail: info@epack.cz

[prk_wp_theme_button prk_in=“Poptejte naše služby“ link=“/kontakty“ button_icon=“fa fa-handshake-o“]